Crama StârminA
Crama Stârmina

Î n p r i m p l a n u l e n o l o g i e i ș i g a s t r o n o m i e i d i n R o m â n i a

Tradițiile multimilenare de cultivare a viței-de-vie de pe teritoriile din apropiere de intrarea Dunării în Dacia, pe actualul teritoriu al României, își găsesc în Crama Stârmina ocazia de a exprima atât perenitatea cât și capacitatea de modernizare a vinului în această parte de lume. Tehnologia de vârf transformă aici oportunitățile excelente oferite de natură în valori certe, apreciate de consumatorii actuali.

soil-2-gabriel-jimenez-jin4W1HqgL4-unsplash

Strugurii de pe cele 160 de hectare cultivate la Stârmina (județul Mehedinți) sunt crescuți în plantații care beneficiază de soluri și expuneri solare optime pentru această regiune relativ caldă și secetoasă a României, dar care este influențată și de umiditatea și termoreglarea oferite de fluviul din apropiere. 

Sunt recoltați la deplină maturitate a fructelor, selecționați cu grijă și apoi conduși printr-un flux dotat cu cele mai noi echipamente disponibile la nivel mondial, rezultat al unui program permanent de investiții.

CARACTERISTICI

D i v e r s i t a t e a s o i u r i l o r s i a s t r u g u r i l o r

Pe terenurile fertile din apropierea intrării Dunării în vechiul teritoriu dac, pe actualul teritoriu al României, Crama Stârmina reușește să exprime, prin fiecare sticlă de vin, atât perenitatea cât și dinamismul sectorului vinicol din această zonă emblematică.

Igiena perfectă din Crama Stârmina, circuitele fizice și temperaturile de procesare – adaptate fiecărei etape de producție, fiecărui soi de struguri și fiecărei intenții a specialiștilor cramei – au ca rezultat vinuri reprezentative pentru zonă, soi și preferințele de pe o piață internă și externă foarte segmentată pe diferite paliere de preț și gust, care-și rafinează an de an cerințele calitative.

Actualele eforturi ale investitorilor depășesc nevoile tehnologice utilitare de producție, având ca obiectiv dezvoltarea Cramei Stârmina într-un prim punct de interes turistic gastronomic și enologic pentru pasagerii croazierelor europene pe Dunăre. “Stilul de viață românesc” își va găsi aici scena perfectă care să le permită vizitatorilor experiența cunoașterii și satisfacției acestei părți de țară. Evident, dezvoltarea turistică este o invitație adresată și publicului autohton.

Taiat de vie Starmina 003